کاربرد محصولات

مصرف کنندگان عمده دستگاههای رطوبت ساز:

  • سالنهای پرورش قارچ:

 دستگاههای رطوبت ساز دارای قابلیت تامین هوادهی همراه رطوبت وخنک کردن محیط  مناسب سالن تولید قارچ میباشند که بنا به متراژ سالن درظرفیتهای متنوع موجود میباشند.

  • سردخانه ها:

دستگاههای رطوبت ساز بدون حرارت این شرکت علاوه بر نصب آسان وایجاد رطوبت با هوادهی یکنواخت باعث شادابی میوه وگوشت وجلوگیری از افت وزن و در نتیجه بالا بردن کیفیت،نگهداری در زمان طولانی وسود دهی بیشتر میشود.

  • دامداری ها:

  با دستگاه های این شرکت علاوه  بر خنک کردن محیط  می توان هوادهی مناسب در طول دامداری ایجاد کرد که باعث دور شدن حشرات نیز می گردد.

  • گلخانه ها:

 با نصب این دستگاه در گلخانه،رطوبت لازم برای گیاهان را فراهم میسازدواز تبخیر بیش از حد رطوبت گیاهان جلوگیری ومحیط مناسبی را برای رشد گیاهان وگلها ودانه های درختی مهیا میسازد.

با استفاده از این دستگاه میتوان انواع مختلف کود مایع ،مواد غذایی،حشره کشها وآفت کشها را به طور یکسان درسرتاسرگلخانه پخش نمود.

  • صنایع نساجی:

 کارخانه ها وکارگاههای ریسندگی وبافندگی،حلاجی ،گونی بافی،پنبه پاک کنی،انبارهای نخ ومواد،اطاق شرایط،فرش ماشینی برای تولید بیشتر وحداقل وقفه در تولیدوافزیش توانایی در تنوع تولید وبهبود کیفیت جهت رقابت در بازار

میتوانندرطوبت مورد نیاز خود را با دستگاه رطوبت سازفراهم سازند.

  • مرغداری ها:

 این دستگاه میتواند سود دهی را در مرغداریها وسالنهای جوجه کشی افزایش دهد به این صورت که با نصب این سیستم عوامل محیطی مناسب از قبیل دما،رطوبت وهوای مورد نیاز، تامین و علاوه بر جلوگیری از بیماریهای تنفسی در طیور باعث  وزن گیری زود تر

از موعد وجلوگیری از تلفات میشود.

 

   لازم به ذکر است استفاده از سیستمهای دیگر از قبیل نازل های طولی در سالن علاوه بر خیس کردن بستر ومسدود شدن آن به علت سختی آب نیاز به سرویس مداوم دارد.