خدمات محصولات

مدت ضمانت و خدمات پس از فروش

کلیه دستگاه ها دارای 6 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.

 

ضمانت نامه در موارد زير فاقد اعتبار است

1- هرگونه تعمير و دستکاري توسط افراد غير مجاز

2- نداشتن يا مخدوش بودن کارت ضمانت نامه

3- عدم تطبيق شماره سريال و مدل کالا با مندرجات ضمانت نامه

4- خرابيهاي ناشي از حوادث قهريه و حمل ونقل ناصحيح

5-  استفاده در محلهايي که رطوبت نسبي آنها بيش از 90% باشد

6-عدم استفاده از تابلوي ايمني (شامل کنترل فاز - کنتکتور و رله حرارتي)