فرم نظر سنجی

 باعرض سلام

شرکت مرطوب به منظور بهبود ارائه کیفیت محصولات وخدمات خود از جناب عالی خواهمشمند است که فرم نظر سنجی ارائه شده را تکمیل نموده ومارا در این امر مهم یاری رسانید

مشخصات پاسخ دهنده

سوالات نظر سنجی